2023

5 december 2023 t/m 24 januari 2024 - Kunstwinkel Ogenblik - Leeuwarden
5 december 2023 t/m 24 januari 2024 - Kunstwinkel Ogenblik - Leeuwarden
8 t/m 23 december 2023 : De Groen Kunst & Cultuur - Dokkum
8 t/m 23 december 2023 : De Groen Kunst & Cultuur - Dokkum
Witte kerkje, Heiloo
EXPOSITIE 14 T/M 17 SEPTEMBER 2023
keunstroute littenseradiel
KEUNSTRÛTE LITTENSERADIEL - JORISKERK BRITSWERT, 13 EN 14 MEI 2023
kunst om dalfsen
KUNST & CULTUURWEEKEND, 6 EN 7 MEI 2023
Op Hatsum
BUITENBEELDEN - DOORLOPEND IN 2023
LOKAAL OP HATSUM, DRONRIJP

2022

Lokaal op Hatsum – Dronrijp
Kunstroute Littenseradiel
Galerie Bax kunst – Sneek
Kunstparade Heiloo
Galerie huisterheide – Huis ter Heide
Open atelier Rens Hoekstra – Akkrum

2021

Kleinste galerie van Nederland – Baard
Kunst in de Tuinen – Exmorra

2020

Restaurant Roast – Leeuwarden
Kunstwinkel Ogenblik – Leeuwarden
Kleinste galerie van Nederland – Baard
Dorpskerk Huizum – Leeuwarden
Lokaal op Hatsum – Dronrijp

2019

Keunstrûte Littenseradiel – Baard/Britswert
Textielfestival in en rond de Weerribben
Galerie Connie Harkema – Koudum
Lokaal op Hatsum – Dronrijp
Blokhuispoort – Leeuwarden
Kunstbende – Exmorra
Paradepaadje – Baard

2018

Eetcafé Spinoza -Leeuwarden (Art tour Leeuwarden: Culturele Hoofdstad van Europa)
Leeuwarder Golfclub “De Groene Ster” – Leeuwarden (Art tour Leeuwarden: Culturele Hoofdstad van Europa) 
De vertakking – Ryptsjerk
Galerie Tolg’art – Wierden

2017

Galerie van Harinxma – Beetsterzwaag
Kunst aan de Vaart – Assen
Paradepaadje – Littenseradiel
Paradepaadje op Pad in Broerekerke – Bolsward
VAKwerk – Bergum
Galery de Garaazje – Stiens

 

2016

CAH Vilentum – Dronten
Bibliotheekservice Fryslân – Leeuwarden
Sabeare – Jonkersland
Ogenblik – Leeuwarden
Galerie Staal & Steen – Exmorra
Pastorietuin – Lytsewierrum
altHuuskamer – Harlingen
Paradepaadje – Littenseradiel
Trimdiel Keunstrûte – Stiens
VAKwerk-galerie – Burgum
galery de Garaazje – Stiens

2015

Blokhuispoort – Kunstkring Camminghaburen
WTC – Leeuwarden
Beeldentuin museum De Koloniehof – Frederiksoord
Tresoar – Wat betekent Friesland voor je – Leerlingen Irma Kamp en Gea Koevoets
Galerie Staal & Steen – Exmorra
Gezondheidscentrum Camminghburen
Woodstockje – Meerle (België)
Pand 66 – Leeuwarden
Tsjerkepaed – Britsum
Paradepaadje – Littenseradiel
Proef de Kunst – Terherne
CAH Vilentum – Dronten

2014

Paradepaadje – Littenseradiel
Beeldentuin museum De Koloniehof – Frederiksoord
Galerie Staal & Steen – Exmorra
Beeldhouwcentrum Koudum – project voor KIKA
Keunstrûte Littenseradiel

2013

Atelier Kubus – Sneek
Kunstwerk in de Stellingen
Galerie 13 Manen – Koudum
Het Pand Grou – Grou
Byldeslinger troch Goaïïngea
Kunstexpositie Schaapskooi – Holtingerschaapskooi
Open Atelier route Leeuwarden

2012

Met Verve – Leeuwarden
Zomertentoonstelling
Atelier der Refusés
Museum WillemvanHaren

2010

Zorgverzekeraar De Friesland – Leeuwarden
Atelier A-part