Expositie

 

2023

doorlopend in 2023
Lokaal op Hatsum - Dronrijp
Buitenbeelden

06 - 07 mei 2023
Kunst om Dalfsen

13 - 14 mei 2023
Keunstrûte Littenseradiel  - Joriskerk Britswert

23 - 25 juni 2023
Kunstparade - Heiloo

2022

Lokaal op Hatsum - Dronrijp
Kunstroute Littenseradiel
Galerie Bax kunst - Sneek
Kunstparade Heiloo
Galerie huisterheide - Huis ter Heide
Open atelier Rens Hoekstra - Akkrum

2021

Kleinste galerie van Nederland - Baard
Kunst in de Tuinen - Exmorra

2020

Restaurant Roast - Leeuwarden
Kunstwinkel Ogenblik - Leeuwarden
Kleinste galerie van Nederland - Baard
Dorpskerk Huizum - Leeuwarden
Lokaal op Hatsum - Dronrijp

2019

Keunstrûte Littenseradiel - Baard/Britswert
Textielfestival in en rond de Weerribben
Galerie Connie Harkema - Koudum
Lokaal op Hatsum - Dronrijp
Blokhuispoort - Leeuwarden
Kunstbende - Exmorra
Paradepaadje - Baard

2018

Eetcafé Spinoza -Leeuwarden (Art tour Leeuwarden: Culturele Hoofdstad van Europa)
Leeuwarder Golfclub "De Groene Ster" - Leeuwarden (Art tour Leeuwarden: Culturele Hoofdstad van Europa) 
De vertakking - Ryptsjerk
Galerie Tolg'art - Wierden

2017

Galerie van Harinxma - Beetsterzwaag
Kunst aan de Vaart - Assen
Paradepaadje - Littenseradiel
Paradepaadje op Pad in Broerekerke - Bolsward
VAKwerk - Bergum
Galery de Garaazje - Stiens

2016

CAH Vilentum - Dronten
Bibliotheekservice Fryslân - Leeuwarden
Sabeare - Jonkersland
Ogenblik - Leeuwarden
Galerie Staal & Steen - Exmorra
Pastorietuin - Lytsewierrum
altHuuskamer - Harlingen
Paradepaadje - Littenseradiel
Trimdiel Keunstrûte - Stiens
VAKwerk-galerie - Burgum
galery de Garaazje - Stiens

2015

Blokhuispoort - Kunstkring Camminghaburen
WTC - Leeuwarden
Beeldentuin museum De Koloniehof - Frederiksoord
Tresoar - Wat betekent Friesland voor je - Leerlingen Irma Kamp en Gea Koevoets
Galerie Staal & Steen - Exmorra
Gezondheidscentrum Camminghburen
Woodstockje - Meerle (België)
Pand 66 - Leeuwarden
Tsjerkepaed - Britsum
Paradepaadje - Littenseradiel
Proef de Kunst - Terherne
CAH Vilentum - Dronten

2014

Paradepaadje - Littenseradiel
Beeldentuin museum De Koloniehof - Frederiksoord
Galerie Staal & Steen - Exmorra
Beeldhouwcentrum Koudum - project voor KIKA
Keunstrûte Littenseradiel

2013

Atelier Kubus - Sneek
Kunstwerk in de Stellingen
Galerie 13 Manen - Koudum
Het Pand Grou - Grou
Byldeslinger troch Goaïïngea
Kunstexpositie Schaapskooi - Holtingerschaapskooi
Open Atelier route Leeuwarden

2012

Met Verve - Leeuwarden
Zomertentoonstelling
Atelier der Refusés
Museum WillemvanHaren

2010

Zorgverzekeraar De Friesland - Leeuwarden
Atelier A-part