Expositie

 

2020

1 april tot 1 november 2020
Restaurant Roast
Objecten van nietjes en recyclemateriaal

20 juni tot 20 augustus 2020
Kunstwinkel Ogenblik - Leeuwarden
Objecten  van nietjes

6 mei tot 7 augustus 2020
Kunst in de Tuinen - Exmorra
Beelden

28 tot en met 30 augustus 2020
Paradepaadje - Súdwest-Fryslân
Objecten van nietjes en recyclemateriaal

september 2020
Kleinste galerie in Nederland - Baard
Objecten  van nietjes

oktober 2020
Dorpskerk Huizum - Leeuwarden
Houten beelden

doorlopend in 2020
Lokaal op Hatsum - Dronrijp
Buitenbeelden

2019

Keunstrûte Littenseradiel 2019 - Baard/Britswert
Textielfestival in en rond de Weerribben
Galerie Connie Harkema - Koudum
Lokaal op Hatsum - Dronrijp
Blokhuispoort - Leeuwarden
Kunstbende - Exmorra
Patradepaadje - Baard

2018

Eetcafé Spinoza -Leeuwarden (Art tour Leeuwarden 2018)
Leeuwarder Golfclub "De Groene Ster" - Leeuwarden (Art tour Leeuwarden 2018) 
De vertakking - Ryptsjerk
Galerie Tolg'art - Wierden


2017

Galerie van Harinxma - Beetsterzwaag
Kunst aan de Vaart - Assen
Paradepaadje - Littenseradiel
Paradepaadje op Pad in Broerekerke - Bolsward
VAKwerk - Bergum
Galery de Garaazje - Stiens

2016

CAH Vilentum - Dronten
Bibliotheekservice Fryslân - Leeuwarden
Sabeare - Jonkersland
Ogenblik - Leeuwarden
Galerie Staal & Steen - Exmorra
Pastorietuin - Lytsewierrum
altHuuskamer - Harlingen
Paradepaadje - Littenseradiel
Trimdiel Keunstrûte - Stiens
VAKwerk-galerie - Burgum
galery de Garaazje - Stiens

2015

Blokhuispoort - Kunstkring Camminghaburen
WTC - Leeuwarden
Beeldentuin museum De Koloniehof - Frederiksoord
Tresoar - Wat betekent Friesland voor je - Leerlingen Irma Kamp en Gea Koevoets
Galerie Staal & Steen - Exmorra
Gezondheidscentrum Camminghburen
Woodstockje - Meerle (België)
Pand 66 - Leeuwarden
Tsjerkepaed - Britsum
Paradepaadje - Littenseradiel
Proef de Kunst - Terherne
CAH Vilentum - Dronten

2014

Paradepaadje - Littenseradiel
Beeldentuin museum De Koloniehof - Frederiksoord
Galerie Staal & Steen - Exmorra
Beeldhouwcentrum Koudum - project voor KIKA
Keunstrûte Littenseradiel

2013

Atelier Kubus - Sneek
Kunstwerk in de Stellingen
Galerie 13 Manen - Koudum
Het Pand Grou - Grou
Byldeslinger troch Goaïïngea
Kunstexpositie Schaapskooi - Holtingerschaapskooi
Open Atelier route Leeuwarden

2012

Met Verve - Leeuwarden
Zomertentoonstelling
Atelier der Refusés
Museum WillemvanHaren

2010

Zorgverzekeraar De Friesland - Leeuwarden
Atelier A-part

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail